BLSC logo

Actualités

Groupe de travail juridique : Indexation « zéro énergie » en Région Bruxelles-Capitale

Le 15 décembre 2022, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a voté à l’unanimité des membres présents l’ordonnance limitant pendant un an l’indexation des loyers commerciaux. Dès lors que l’ordonnance est entrée en vigueur le 22 décembre 2022, l’indexation « zéro énergie » s’est donc faite pour la première fois en janvier 2023… Lire plus >

Plus d’actualités

Footfall Q2 2023

Le nombre total de visiteurs aux 24 plus importants centres commerciaux(*) de Belgique était pour le mois d’avril … Lire plus >

info@blsc.eu
+32 2 255 03 51

BLSC - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij BLSC persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om informatie naar jou op te sturen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via info@blsc.eu of op het nummer +32 2 255 03 51.