EXCELLENCE AWARDS 2023
WEDSTRIJDREGLEMENT
SHOPPING CENTERS/RETAIL PARKS/INNER-CITY DEVELOPMENT

Lees aandachtig het reglement en bevestig jullie deelname aan de wedstrijd door op de knop hieronder te klikken.

ARTIKEL 1

 Op 12 oktober 2023 organiseren BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail & Shopping Centers)  en RFB (Retail Forum Belgium) voor de derde maal gezamenlijk de Excellence Awards Shopping & Retail. De  uitreiking van de Awards zal doorgaan in zaal Aula Magna in Louvain-la-Neuve. Deze wedstrijd zal o.a. 1 Shopping Center, 1 Retailpark en 1 binnenstedelijke ontwikkeling belonen voor een nieuwe realisatie of renovatie die tussen juni 2021 mei 2023 geopend of heropend werden. 

ARTIKEL 2

Een onafhankelijke  internationale jury zal 1 Shopping Center en 1 Retail Park aanduiden als Laureaat.

 ARTIKEL 3

De deelname aan de Excellence Awards Shopping & Retail wedstrijd is vrij en gratis. De Shopping Centers die genomineerd zijn voor de Excellence Awards Shopping & Retail, en die niet wensen deel te nemen, hebben de mogelijkheid om hun nominatie te weigeren.

Elke genomineerde die deelneemt aan de wedstrijd en die kans maakt een prijs te winnen, dient ervoor te zorgen dat één van haar vertegenwoordigers aanwezig is op het diner en op de prijsuitreikingceremonie die plaatsvindt op 12 oktober 2023, zodanig dat deze – indien Laureaat -vertegenwoordigd is op het podium om de prijs in ontvangst te nemen.

ARTIKEL 4

De genomineerde Shopping Centers, Retail Parks en binnenstedelijke ontwikkelingen zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht van hun selectie.

De genomineerden die zich ertoe verbinden deel te nemen aan de Excellence Awards Shopping & Retail zullen tevens het onderwerp uitmaken van een presentatie en korte video die tijdens de prijsuitreikingceremonie zal geprojecteerd  worden.

De deelnemers geven hun toestemming aan BLSC en RFB om alle verstrekte informatie te gebruiken en te publiceren in het kader van de Excellence Awards Shopping & Retail.

Het gebruik van het  logo Excellence Awards Shopping & Retail is onderworpen aan een voorafgaandelijke toestemming van de BLSC en RFB.

ARTIKEL 5

Op 5 en 6 juli 2023 komen alle Juryleden samen. Zij bezoeken de genomineerde Shopping Centers en Retail Parks, die ter plaatse een voorstelling zullen geven van hun project. Na de presentatie in het engels worden de juryleden in het centrum rondgeleid.

De Jury is soeverein en zal niet gehouden zijn haar beslissing te rechtvaardigen. Geen enkele klacht zal weerhouden worden, noch wat de keuze van de genomineerde Shopping Centers of Retail Parks , noch op het vlak van de keuze van de laureaten of de keuze tussen ex-æquo’s of enig ander aspect van de wedstrijd. Bij gelijk aantal stemmen is de stem van de Voorzitter van de jury beslissend.

Het eenvoudig deelnemen aan de wedstrijd houdt van rechtswege in dat het huidige reglement in zijn geheel door de deelnemers wordt aanvaard.

De Jury kan haar beslissing bij de selectie onbegrensd baseren op verschillende criteria, zoals:

 • Originaliteit van het concept of het product
 • Kwaliteit van architectuur en interior design
 • Branche mix
 • Flexibiliteit t.o.v. specifieke vereisten van de markt
 • Innovatie gehalte
 • Kwaliteit van het onthaal en de dienstverlening
 • Duurzaamheid en milieu vriendelijkheid

ARTIKEL 6

 De resultaten van de vergadering van de Jury zullen bekend gemaakt worden tijdens de ceremonie van de Excellence Awards Shopping & Retail die zal plaatsvinden op donderdag, 12 oktober 2023, in l’Aula Magna in Louvain-la-Neuve, waar de laureaten hun prijs in ontvangst zullen nemen.

Geen enkele genomineerde zal vóór de officiële overhandiging van de prijzen op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Main partner

BLSC - privacybeleid

Waarom verzamelen we bij BLSC persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om informatie naar jou op te sturen.
 • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
 • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via info@blsc.eu of op het nummer +32 2 255 03 51.